Study For Buddies

Latest

Thursday, April 4, 2024

Revenue Talati Question Paper (28-02-2016) / Previous Year Question Paper With Solution

April 04, 2024 0
Revenue Talati Question Paper (28-02-2016) / Previous Year Question Paper With Solution
REVENUE TALATI QUESTION PAPER 


PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER WITH SOLUTION
(28-02-2016)
Gujarati

 
1. ‘વિદ્યાવાચસ્પતિ’ની સન્માનનીય પદવી મેળવનાર પ્રખર સાહિત્યકાર, સંશોધક, સંપાદક અને ચરિત્રલેખક કે.કા. શાસ્ત્રીનું પૂરું નામ જણાવો.

(A) કેશવલાલ કાનજીભાઈ શાસ્ત્રી
(B) કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી
(C) કેશવલાલ કામ્તાપ્રસાદ શાસ્ત્રી
(D) કેશવરામ કાનજીરામ શાસ્ત્રી

2. Give the first Verb form of : bereft

(A) bereave
(B) bear
(C) barefoot
(D) beareve

3. સરકારી પડતર જમીનમાં પેશકદમીનો અહેવાલ તલાટીશ્રીએ કોને કરવાનો રહે છે?

(A) કલેકટરશ્રીને
(B) મામલતદારશ્રીને
(C) તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીને
(D) ગામની પ્રથમ મુલાકાત લેનાર સરકારી અધિકારીશ્રીને

4. ‘કીર્તિદેવનો મુંજાલ સાથે મેળાપ' પ્રકરણ લેખકની કઈ નવલકથામાંથી લેવામાં આવ્યું છે?

(A) ગુજરાતનો નાથ
(B) પૃથ્વિવલ્લભ
(C) પાટણની પ્રભુતા
(D) જય સોમનાથ

5. 1 ચો. વાર (sq. yard) = ___________ ચો.મી. (sq. metre)

(A) 0.931626
(B) 0.836126
(C) 0.891263
(D) 0.983126

6. ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના ગામડાઓ/શહેરો અને નગરો તથા પરાઓના ગરીબ કુટુંબો માટે સીંગલ પોઈન્ટ ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ માટે કઈ યોજના અમલી બનાવવામાં આવેલ છે?

(A) કુટીર જ્યોતિ યોજના
(B) ગ્રામ/શહેર આવાસ વીજ યોજના
(C) ખુશી યોજના
(D) ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજના

7. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.


(A) d - 1, c - 3, a - 4, b - 2
(B) a - 2, c - 4, d - 1, b - 3
(C) c - 3, d - 2, a - 1, b - 4
(D) a - 3, b - 4, c - 2, d - 1

8. ‘બેઠોબેઠો સખી સહિત હું માલતી મંડપે ત્યાં' - પંક્તિ કયા છંદમાં છે?

(A) મંદાક્રાંતા
(B) પૃથ્વી
(C) હરિગીત
(D) હરિણી

9. પ્રકાશવર્ષ શાનો એકમ છે?

(A) અંતર માપવાનો
(B) વર્ષ માપવાનો
(C) ઝડપ માપવાનો
(D) પ્રકાશ માપવાનો

10. Select single word for the following phrase : "Government based on religion"

(A) Diarchy
(B) Theocracy
(C) Plutocracy
(D) Aristocracy

11. ગતિશીલ ગુજરાતના મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ 'મેટ્રો રેલ' નું કાર્ય હાલ કઈ કંપની અંતર્ગત કરવામાં આવી રહ્યું છે?

(A) મેટ્રો-લિન્ક એક્સપ્રેસ વે ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની લિ.
(B) મેટ્રો-લિન્કેજ એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની લિ. 
(C) મેટ્રો-લિન્ક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની લિ.
(D) મેટ્રો-લિન્કેજ એક્સપ્રેસ વે ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ (મેગા) કંપની લિ.

12. ગુજરાતી વિષયમાં પી.એચ.ડી. ના સૌ પ્રથમ માર્ગદર્શક તરીકે કયા સાહિત્યકાર માન્ય થયા હતા?

(A) જ્યોતીન્દ્ર દવે 
(B) કનૈયાલાલ મુનશી
(C) રામનારાયણ પાઠક
(D) ઉમાશંકર જોષી

13. ઘઉં ચોખા કરતા 20% સસ્તા છે. તો ચોખા ઘઉં કરતા કેટલા ટકા મોંઘા છે ?

(A) 25
(B) 20
(C) 16  2/3
(D) 12.5

Solution :

   80 → 20
 100 → (?)
 100/80 × 20 = 25%
 
આપણે ચોખાનો ભાવ 100 રૂપિયા લઈએ તો ઘઉંનો ભાવ તેના 80% એટલે કે 80 રૂપિયા થાય. 
ચોખાનો ભાવ ધઉંથી 20 રૂપિયા વધુ થાય છે.

14. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.


(A) a - 1, c - 3, d - 4, b - 2
(B) b - 1, a - 3, c - 4, d - 2 
(C) c - 3, d - 1, a - 2, b - 4
(D) d - 1, b - 2, c - 4, a - 3

15. નીચેનામાંથી શાર્દૂલવિક્રીડીત છંદનું બંધારણ - સૂત્ર કયું છે?

(A) જ સ જ સ ય લ ગા
(B) ય મ ન સ ભ લ ગા
(C) મ સ જ સ ત ત ગા
(D) મ ર ભ ન ય ય ય

16. નીચે જણાવેલ નામોમાંથી કયા મહાનુભાવને ઉપરાષ્ટ્રપતિપદ મળ્યા બાદ રાષ્ટ્રપતિ બનવાનો અવસર પણ પ્રાપ્ત થયો?

(A) રાજેન્દ્રપ્રસાદ
(B) નીલમ સંજીવ રેડ્ડી
(C) વી.વી. ગીરી
(D) જ્ઞાની ઝેલસીંઘ

17. Give opposite gender for : 'Bullock'

(A) heifer
(B) bully
(C) calf
(D) colt

18. જૂની શરતના સત્તાપ્રકારમાં નીચેનામાંથી કયા વ્યવહાર પર પ્રતિબંધ હોય છે?

(A) તબદીલી
(B) ભાગલા
(C) ગીરો
(D) આ ત્રણ વ્યવહારમાંથી કોઈપણ પ્રતિબંધિત નથી

19. ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યના પરદેશી પ્રેમી એલેકઝાન્ડર કિન્લોક ફાર્બસ દ્વારા 'ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી'ની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ કાર્યમાં તેમને તેમના કયા સાહિત્યગુરૂનો સંપૂર્ણ સહયોગ સાંપડયો હતો?

(A) કવિ દયારામ
(B) કવિ દલપતરામ
(C) કવિ નર્મદ
(D) નરસિંહરાવ દિવેટિયા

20. MS PowerPoint માં કોઈ ચોક્કસ સ્લાઈડને સંતાડવા માટે કયા મેનૂ-વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

(A) Tools --> Hide Slide
(B) View --> Hide Slide
(C) Format --> Hide Slide
(D) Slide Show --> Hide Slide

21. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો. 


(A) b - 1, d - 4, c - 2, a - 3
(B) a - 1, c - 3, b - 2, d - 4
(C) a - 4, d - 3, c - 1, b - 2
(D) b - 1, c - 3, a - 4, d - 2

22. 10,000 રૂા.ની 12% લેખે 1 વર્ષના ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે રાશ શું થાય? (વ્યાજ દર છ મહિને ઉમેરવું)

(A) 11326 રૂ.
(B) 11236 રૂ.
(C) 11623 રૂ.
(D) 11263 રૂ.

23. નીચે આપેલ સાચા શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ શોધીને લખો. ઘરના મુખ્ય ઓરડાની બાજુની ઓરડી -

(A) હોલ
(B) આંગણુ
(C) સ્ટોરરૂમ
(D) ગજાર

24. Select single word for the following phrase: "That which cannot be rubbed off"

(A) Incredible
(B) Indelible
(C) Inedible
(D) Irrubbable

25. નીચેનામાંથી રતિલાલ બોરીસાગરની કૃતિનું નામ જણાવો.

(A) ગોવિંદે માંડી ગોઠડી
(B) સંભવામિ યુગે યુગે
(C) વિનોદની નજરે
(D) જ્યોતીન્દ્ર દવે

26. નીચે આપેલ વાક્ય માટે આપેલ વિકલ્પોમાંથી લેખનરૂઢિ અને ભાષાની દષ્ટિએ શુદ્ધ વાક્ય જણાવો. 

ટોપીવાળાને કાયમ માટે હંમેશા યાદ રહે એવું કંઈક આપવું જ જોઈએ.

(A) કાયમ યાદ રહે એવું ટોપીવાળાને કાંઈક આપવું જોઈએ.
(B) યાદ રહે તેવું ટોપીવાળાને હંમેશા આપવું જોઈએ.
(C) ટોપીવાળાને કાયમ યાદ રહે એવું કાંઈક આપવું જોઈએ. 
(D) ટોપીવાળાને હંમેશા યાદ રહે એવું કાંઈક આપવું જોઈએ.

27. Change into passive voice:

They asked me my name

(A) My name is asked by them. 
(B) I asked my name by them.
(C) I was asked my name by them.
(D) I am asked by name by them.

28. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.


(A) a - 1, b - 4, d - 3, c - 2
(B) d - 2, c - 1, b - 4, a - 3
(C) c - 1, d - 2, a - 4, b - 3
(D) b - 4, a - 2, c - 3, d - 1

29. 'માનચતુર અને ધર્મલક્ષ્મી” એ કઈ નવલકથાનો અંશ છે?

(A) મળેલા જીવ
(B) માનવીની ભવાઈ
(C) ગુજરાતનો નાથ
(D) સરસ્વતીચંદ્ર

30. લીપ-વર્ષમાં 53 બુધવાર હોય તેની સંભાવના __________ છે. 

(A) 0
(B) 1/2
(C) 1/7 
(D) 2/7

31. ભારતમાં તામ્ર-કાંસ્યયુગની વિવિધ નગર-સંસ્કૃતિઓના કેટલાક સ્થાન મળ્યા છે. તેમાં સિંધુ પ્રદેશમાં હરપ્પા, મોહેંજો-દડો સ્થળોએ મળેલી હરપ્પીય સંસ્કૃતિ સિંધુખીણની સભ્યતા તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. ગુજરાતમાં એ સંસ્કૃતિના અવશેષ પહેલવહેલા કયા જિલ્લામાંથી પ્રાપ્ત થયા હતા?

(A) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો 
(B) ભાવનગર જિલ્લો
(C) જુનાગઢ જિલ્લો
(D) અમદાવાદ જિલ્લો

32. આપેલ શબ્દ માટે વિકલ્પોમાંથી સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો. શ્રુતિ -

(A) શ્વેત
(B) વેદ
(C) શ્રમ
(D) વિલાસી

33. તા. 22 જુલાઈ 1947 ના રોજ મળેલ ભારતની બંધારણ સભામાં ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજની પસંદગી અંગેનો ઠરાવ કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો? 

(A) સરોજીની નાયડુ
(B) સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ
(C) જવાહરલાલ નહેરુ
(D) ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ

34. Find correct spelling.

(A) etiquete
(B) ettiquette
(C) etiquette
(D) ettiquete

35. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં પોગ્ય રીતે જોડો.


(A) a - 4, b - 1, c - 3, d - 2 
(B) b - 1, c - 2, d - 3, a - 4 
(C) c - 3, d - 4, a - 2, b - 1
(D) d - 2, a - 1, b - 3, c - 4

36. તાજેતરમાં ગુજરાતી સાહિત્યનો જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ મેળવનાર લેખક શ્રી રઘુવીર ચૌધરીની પ્રથમ નવલકથાનું નામ જણાવો. 

(A) પૂર્વરાગ
(B) અમૃતા
(C) A અને B બંને
(D) આપેલ પૈકી એકપણ નહીં

37. એક વેપારીએ રૂપિયા 4000 નો માલ ખરીદ્યો. અડધો માલ 10% નફાથી વેચ્યો. બાકીનો માલ કેટલાં ટકા નફાથી વેચવો જોઈએ કે જેથી સરવાળે 5% નફો થાય?

(A) 20%
(B) 30%
(C) 40%
(D) 45%

38. તાજેતરમાં પાકિસ્તાનના ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલ બાચાખાન યુનિવર્સિટીમાં આંતકવાદીઓ દ્વારા કરાયેલા બેફામ ગોળીબારમાં અનેક નિર્દોષ વિદ્યાર્થીઓનો ભોગ લેવાયો. આ યુનિવર્સિટી ક્યા વિસ્તારમાં આવેલ છે?

(A) દસ્સુ
(B) કોહટ
(C) ચારસદા
(D) નૌશેરા

39. આપેલ શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો : હેત્વાભાસ

(A) હેતુ + આભાસ
(B) હેત + આભાસ
(C) હેતવ + આભાસ
(D) હેત્વ + ભાસ

40. Give plural form of : 'index' (sign in algebra)

(A) indices
(B) indexese
(C) indesis
(D) indexis

41. ગુજરાતી ભાષાના પ્રભુત્વને વધુ પ્રભાવશાળી બનાવવા તેમજ ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રસાર દ્વારા સાહિત્ય રસિકોમાં નવજાગૃતિ અને નવચેતનાનો સંચાર કરવા “ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ”ની રચના કરવામાં આવી છે. આ સંસ્થા દ્વારા કયું સામયિક પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે?

(A) શબ્દસૃષ્ટિ
(B) બુદ્ધિપ્રકાશ
(C) પરબ
(D) ગુજરાત ગૌરવ

42. ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ સંગ્રામ સમયે અનેક મુખપત્રો પ્રગટ કર્યા, અનેક સંસ્થાઓની રચના કરી તેમજ લોકો દ્વારા તેમને બિરૂદ પણ આપવામાં આવ્યા. આ બાબતને અનુલક્ષીને નીચેના જોડકા જોડો.


(A) c - 1, a - 3, b - 4, d - 2
(B) b - 1, c - 2, d - 4, a - 3
(C) a - 3, d - 2, c - 4, b - 1
(D) d - 4, a - 1, b - 2, c - 3

43. પ્રથમ પાંચ પ્રાકૃતિક અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની સરાસરી __________ થાય.

(A) 3.6
(B) 7.8
(C) 3.4
(D) 5.6

44. મહાભારતના યુદ્ધમાં એકલા હાથે ઝઝુમી કૌરવોના ચક્રવ્યુહને ભેદનાર મહાયોદ્ધા અભિમન્યુના માતાનું નામ જણાવો.

(A) સુભદ્રા
(B) અરુંધતી
(C) અનસૂયા
(D) યશોધરા

45. નીચેનામાંથી મધ્યમપદલોપી સમાસનું કયુ ઉદાહરણ નથી?

(A) અધમૂઓ
(B) ભજન મંડળી
(C) સિંહાસન
(D) રેવાશંકર

46. Put proper Question tag : Everyone stood up, __________ ?

(A) didn't they
(B) did he
(C) wasn't he
(D) were they

47. ગુજરાત રાજ્યમાં વિશ્વ રંગભૂમિ દિનની ઉજવણી અંતર્ગત નાટયપ્રવૃત્તિના વિકાસ માટે પ્રતિવર્ષ નાટ્ય ક્ષેત્રના ઘડવૈયા શ્રી જયશંકર સુંદરીના નામે રાજ્ય બહારની રાષ્ટ્રકક્ષાની નામાંકિત નાટય સંસ્થાઓ દ્વારા નાટય પ્રયોગ યોજવામાં આવે છે. આ મહોત્સવ કઈ તારીખના રોજ યોજવામાં આવે છે?

(A) 14 ફેબ્રુઆરી
(B) 22 ડિસેમ્બર
(C) 28 એપ્રિલ
(D) 27 માર્ચ

48. એક વેપારીએ 45 નારંગી 40 રૂપિયામાં વેચતાં 20% ખોટ જાય છે. તો 20% નફો લેવા વેપારીએ રૂપિયા 24 માં કેટલી નારંગી વેચવી જોઈએ? 

(A) 16
(B) 18
(C) 20
(D) 22

49. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો :


(A) d - 1, c - 2, b - 3, a - 4
(B) a - 1, c - 2, d - 4, b - 3
(C) b - 3, d - 2, a - 4, c - 1
(D) c - 2, a - 1, b - 4, d - 3

50. તલાટીશ્રીએ કયા રજીસ્ટરો, હિસાબ તથા બીજા રેકોર્ડ રાખવા જોઈએ તે રાજ્ય સરકારના સામાન્ય હુકમોને આધિન રહી __________ વખતોવખત ઠરાવવું જોઈએ.

(A) સરપંચશ્રીએ
(B) મામલતદારશ્રીએ
(C) તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીએ
(D) કલેક્ટરશ્રીએ

51. 3/7, 5/9, 7/11, 4/7, 4/9, 4/11 ની સરાસરી શોધો.

(A) 1/2
(B) 345/693
(C) 347/693
(D) 3/4

52. જો ABCD માં A = 26, SUN = 27 હોય તો CAT = __________

(A) 24
(B) 27
(C) 57
(D) 58

53. નીચે આપેલ કહેવતનો સાચો અર્થ શોધો. 

‘ભેંસ ભાગોળે ને છાશ છાગોળે’

(A) ઘરમાં સવારે છાશ વલોવવી.
(B) ધમ્મરવલોણું કરી ભેંસને ભાગોળે મોકલવી. 
(C) કપોળ કલ્પનામાં રાચવું.
(D) ભેંસ ખેતરે જાય ત્યારે છાશ છાગોળવી.

54. My work __________ over, I rushed out to play cricket.

(A) has been
(B) had being
(C) have been
(D) having been

55. સૌરાષ્ટ્રના તુલસીશ્યામ ખાતે ગરમ પાણીના કુંડ આવેલા છે. પ્રાચીન પુસ્તકોમાં શ્રી કૃષ્ણસ્વામિ દ્વારા આ કુંડનું પાણી વિવિધ પ્રકારના ચામડીના રોગ વા અને મણકાના રોગોમાં ઉપયોગી હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે. સ્કંધ પુરાણના પ્રભાસખંડમાં આ કુંડનો કયા નામથી ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે?

(A) ઉષ્મજલ કુંડ
(B) તત્પોદક કુંડ 
(C) અગ્રજલ કુંડ
(D) તત્પોજલ કુંડ

56. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.


(A) a - 3, b - 1, d - 2, c - 4
(B) b - 4, d - 1, c - 2, а - 3
(C) d - 1, c - 4, a - 3, b - 2
(D) c - 2, a - 3, b - 1, d - 4

57. MS Word માં સ્પેલીંગ અને ગ્રામરની ચકાસણી કરવા માટે કઈ ફંકશન કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

(A) F6
(B) F7 
(C) F8
(D) F9

58. 3.5 મીટર ત્રિજ્યાવાળો 30 મીટર ઊંડો એક નળાકાર ખાડો ખોદવામાં આવે છે. તેમાંથી નીકળેલી માટીમાંથી 30 મીટર લંબાઈ અને 10 મીટર પહોળાઈનો સમથળ ઓટલો બનાવવામાં આવે છે. તો તે કેટલી ઊંચાઈનો ઓટલો બનશે?  

(A) 3.85 મીટર
(B) 2.28 મીટર
(C) 0.385 મીટર
(D) 3 મીટર

59. ગુજરાતના સાહિત્યકાર શ્રી રઘુવીરભાઈ ચૌધરીને તાજેતરમાં ‘જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડ' દ્વારા પુરસ્કૃત કરવામાં આવ્યા. આ એવોર્ડ કયા પરિવાર દ્વારા સ્થાપિત ફાઉન્ડેશન અન્વયે એનાયત કરવામાં આવે છે?

(A) જ્ઞાનચંદ જૈન પરિવાર
(B) અભ્યંકર જૈન પરિવાર
(C) સાહુ જૈન પરિવાર
(D) જ્ઞાનદત્ત બુદ્ધ પરિવાર

60. 1 પ્રકાશ વર્ષ = __________ A.U. (એસ્ટ્રોનોમીકલ યુનિટ) 

(A) 63000
(B) 5300
(C) 9412 x 10 10 (કેવાનું છે)
(D) ઉપરોક્ત પૈકી એકપણ નહીં

61. નીચેનામાંથી કયા શબ્દની જોડણી સાચી છે?

(A) અતિરીક્ત
(B) અદ્ભુત 
(C) દિક્ષીત
(D) મોંસૂઝણું

62. કલેક્ટરશ્રીએ અપીલ કે રીવીઝનમાં કરેલ આદેશની હુકમી નોંધ ગામના નમુના નં. 6 માં પાડવી __________

(A) મરજીયાત છે.
(B) ફરજિયાત છે.
(C) જો અસરકર્તા પક્ષકાર દ્વારા જણાવવામાં આવે તો જ પાડવાની રહે.
(D) જો કલેક્ટરશ્રીએ પોતાના આદેશમાં સૂચના આપી હોય તો જ પાડવાની રહે.

63. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.


(A) a - 2, b - 3, c - 4, d - 1
(B) b - 1, a - 3, c - 4, d - 2
(C) d - 3, c - 1, a - 4, b - 2
(D) a - 4, b - 3, d - 1, c - 2

64. Both the tiger and the leopard are cats; the former animal is much larger than the __________ (late)

(A) latter
(B) later
(C) letar
(D) letter

65. ગુજરાત રાજ્ય તેમજ દેશભરના નાગરિકો આપણી ભાષાને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે એ હેતુસર ગુજરાતી ભાષાનો સૌ પ્રથમ શબ્દકોશ કોના દ્વારા તૈયાર કરી પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો?

(A) કવિ ન્હાનાલાલ
(B) હેમચંદ્રાચાર્ય
(C) પ્રેમાનંદ
(D) નર્મદ

66. કયા મૂળભૂત અધિકાર હેઠળ બંધારણમાં એસ.સી., એસ.ટી. અને અન્ય પછાત વર્ગો માટે રાજ્યને વિશેષ જોગવાઈ કરવાની સત્તા મળે છે?

(A) શોષણ સામેનો અધિકાર
(B) સમાનતાનો અધિકાર 
(C) બંધારણીય ઉપાયનો અધિકાર
(D) સ્વાતંત્ર્યનો અધિકાર

67. નળ A એક ટાંકી 20 મિનિટમાં ભરે છે. નળ B, 30 મિનિટમાં ભરે છે. નળ A ચાલુ કર્યા બાદ 10 મિનિટ પછી નળ B ખોલવામાં આવે છે, તો ટાંકી ભરાતા કુલ __________ મિનિટ લાગે.

(A) 20 
(B) 30
(C) 12
(D) 16

68. ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ રાજકોટ જિલ્લાને કપા તમામ (ચારેય) જિલ્લાઓની હદ સ્પર્શે છે?

(A) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો, મોરબી જિલ્લો, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો, જૂનાગઢ જિલ્લો 
(B) મોરબી જિલ્લો, બોટાદ જિલ્લો, ભાવનગર જિલ્લો, જામનગર જિલ્લો
(C) દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો, ભાવનગર જિલ્લો, ગીર સોમનાથ જિલ્લો, અમરેલી જિલ્લો 
(D) બોટાદ જિલ્લો, મોરબી જિલ્લો, અમરેલી જિલ્લો, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો

69. નીચે આપેલ વાક્યમાંથી સાદા વાક્યો છૂટા પાડો.

હરિયો બસમાં બેઠો ત્યારથી એક માણસ તેને જોઈ રહ્યો હતો એટલે હરિયાને થયું કે એ માણસ તેને કામ આપશે.

(A) હરિયો બસમાં બેઠો. એક માણસ તેને જોઈ રહ્યો હતો. હરિયાને થયું. એ માણસ તેને કામ આપશે.
( B) હરિયો બસમાં બેસતો. એક માણસ તેને જોઈ રહેતો. હરિયાને થયું. એ માણસ તેને કામ આપશે. 
(C) હરિયો બસમાં બેઠો. એક માણસ જોઈ રહ્યો હતો. હરિયાને થયું. એ માણસ તેને કામ આપશે. 
(D) હરિયો બસમાં બેઠો. એક માણસ તેને જોઈ રહ્યો હતો. હરિયાને મનમાં થયું. એ માણસ જરૂર કામ આપશે.

70. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.


(A) a - 1, d - 3, b - 4, с - 2
(B) b - 2, c - 3, a - 4, d - 1
(C) c - 1, a - 3, d - 2, b - 4
(D) d - 1, b - 3, c - 4, a - 2

71. 26 જાન્યુઆરી 2016, ભારતના ગણતંત્રદિને ભારત સરકારના ખાસ મહેમાન તરીકે પધારેલા ફ્રાન્સના પ્રમુખનું નામ જણાવો.

(A) ફ્રેન્કોઈસ ઑલાન્દે
(B) નીકોલસ સાર્કોઝી
(C) ફ્રાન્સીસ ઑલીવર
(D) જ્યોર્જ ઓરીઓલ

72. Change the degree:
Ashoka was one of the greatest kings. 

(A) No other king was so great as Ashoka.
(B) Very few kings were as great as Ashoka.
(C) Ashoka was greater than any other king.
(D) Some other kings were as greater as Ashoka.

73. 'મોહનને મહાદેવ' ચરિત્રખંડના લેખકનું નામ જણાવો.

(A) નારાયણ દેસાઈ
(B) સુરેશ દલાલ
(C) રાજેન્દ્ર શાહ
(D) ઈશ્વર પેટલીકર

74. નીચેનામાંથી કયા વાયુને ગ્રીનહાઉસ વાયુ કહે છે?

(A) કાર્બન ડાયોક્સાઈડ 
(B) હાઈડ્રોફલોરો કાર્બન (HFC)
(C) કલોરો ફ્લુરો કાર્બન (CFC)
(D) આપેલ તમામ

75. ગોલકની ત્રિજ્યામાં 10% વધારો કરતાં ગોલકનાં ઘનફળમાં કેટલાં ટકા વધારો થાય?

(A) 10%
(B) 21%
(C) 33.1%
(D) 27.1%

76. નીચેના શબ્દસમૂહો માટે ક્યો સામાસિક શબ્દ યોગ્ય નથી?

(A) ત્રણ કલાકનો રાત-દિવસનો સમય - પ્રહર
(B) નવી નવી ઈચ્છાઓ થવી - ઉકરાટા
(C) દુઃખનો પોકાર - આર્તનાદ
(D) હું પણાનો ભાર - સ્વાભિમાન

77. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.


(A) c - 3, a - 4, d - 2, b - 1 
(B) a - 3, d- 1, b - 2, c - 4
(C) d - 1, b - 3, a - 4, с - 2
(D) b - 2, a - 4, c - 1, d - 3

78. ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના સમયમાં 26 જાન્યુઆરી 1930 ના દિવસને ઈન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ દ્વારા દેશભરમાં કયા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો હતો?

(A) સ્વદેશી જાગરણ દિન (સ્વદેશી અભિયાન)
(B) સ્વાતંત્ર્ય દિન (પૂર્ણ સ્વરાજ દિન) 
(C) દાંડીકૂચ સંકલ્પ દિન (યાત્રા નિર્ધાર દિન)
(D) 'ભારત છોડો' એલાન દિન (ઈન્કલાબ દિન)

79. Give the Noun form of : dig

(A) digation
(B) ditch
(C) digestion
(D) digth

80. અવનવીન ભાવ, ભાષા અને શૈલી, ઉચ્ચ ભાવના અને આદર્શો સાથે કવિ ન્હાનાલાલના કાવ્યો પ્રગટયાં અને ગુજરાતી પ્રજાનું ચિત્ત હરી બેઠા. આ કવિવર ન્હાનાલાલને “ઊગ્યો પ્રફુલ્લ અમીવર્ષણ ચંદ્રરાજ" કહીને પોતાના શબ્દોમાં ક્યા કવિએ બિરદાવ્યા હતા.

(A) મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ
(B) રમણભાઈ નીલકંઠ
(C) મણિલાલ નભુભાઈ
(D) મહાકવિ પ્રેમાનંદ

81. મહેસૂલી વર્ષ 1લી __________ થી શરૂ થાય છે.

(A) જુલાઈ
(B) ઓગસ્ટ
(C) સપ્ટેમ્બર
(D) એપ્રિલ

82. વર્તુળના પરિઘ પર 12 બિંદુઓ છે. આ બિંદુઓ જેના અંત્યબિંદુઓ હોય તેવી કેટલી જીવા બને?

(A) 66 
(B) 132
(C) 96
(D) 144

83. નીચેના શબ્દોમાંથી કર્યું શબ્દજૂથ શબ્દકોશનાં ક્રમમાં છે?

(A) દિવસ, ધીરજ, ભગા, ઘોડો, દિવાળી 
(B) ધીરજ, દીવાળી, ભાગ, દિવસ, ઘોડો
(C) ઘોડો, દિવસ, દિવાળી, ધીરજ, ભાગ
(D) ઘોડો, ધીરજ, દિવસ, દિવાળી, ભાગ

84. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.


(A) a - 1, b - 4, d - 3, c - 2
(B) c - 1, d - 4, a - 3, b - 2
(C) d - 2, a - 4, b - 3, c - 1
(D) b - 4, c - 1, d - 3, a - 2

85. The novelist and poet ________ dead.

(A) are
(B) were
(C) is
(D) have

86. 'રંગતરંગ' ભાગ 1 થી 6 ના લેખક કોણ?

(A) જ્યોતીન્દ્ર દવે
(B) જ્યોતીન્દ્ર વ્યાસ
(C) સતીષ વ્યાસ
(D) સતીષ દવે

87. Modem નું પુરુ નામ શું છે?

(A) modulo-demodulo
(B) modulation-demodulation
(C) modulator-demodulator
(D) modulating-demodulating

88. એક કામમાં A એ B કરતા બમણો ઝડપી છે. બન્ને ભેગા મળીને તે કામ 24 દિવસમાં પુરુ કરે છે તો A ને એકલાને તે કામ પુરુ કરતા કેટલા દિવસ લાગે?

(A) 30
(B) 32
(C) 36
(D) 72

89. નીચે આપેલ શબ્દ માટે રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ લખો.

પડો વજાડવો -

(A) ઢોલ વગાડવો
(B) જાણ કરવી 
(C) ખબર પાડવી
(D) જાહેરાત કરવી

90. __________ man is mortal.

(A) a
(B) an
(C) the
(D) article not required

91. નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.


(A) b - 4, a - 1, c - 3, d - 2
(B) a - 3, c - 4, d - 2, b - 1
(C) d - 3, b - 2, a - 4, с - 1
(D) c - 4, b - 3, d - 1, a - 2

92. 'ડોસો જાણે નરસિંહ અવતાર હતો’ - આ વાક્યમાં કયો અલંકાર છે?

(A) અનન્વય
(B) સજીવારોપણ
(C) ઉપમા
(D) ઉત્પ્રેક્ષા

93. જો NOIDA શબ્દને 39658 કોડ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે તો INDIA શબ્દ માટે કયો કોડ દર્શાવી શકાય?

(A) 36568
(B) 63568
(C) 63569
(D) 65368

94. 5, 8, 17, ____________ 37, 48 ખૂટતાં અંક લખો.

(A) 25
(B) 13
(C) 24
(D) 20

95. નીચેના વાક્યમાંથી લીટી દોરેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. 
મેનકાનું રૂપ જોઈને વિશ્વામિત્ર ઋષિ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા.

(A) દ્વિતીયા તત્પુરુષ
(B) પ્રથમા તત્પુરુષ
(C) તૃતીયા તત્પુરુષ
(D) ચતુર્થી તત્પુરુષ

96. Arrange the jumbled parts and make a meaningful sentence: 

Twenty-twenty final/played with/team spirit/so/could win/we/we.

(A) We could play with team spirit so we win twenty-twenty final.
(B) We could win twenty-twenty final so we played with team spirit. 
(C) We played with team spirit so we could win twenty-twenty final.
(D) We win twenty-twenty final so we could play with spirit.

97. તાજેતરમાં “ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ” દ્વારા શ્રમિકોની સલામતી, સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા માટે શેની લોકાર્પણ વિધિ કરવામાં આવી?

(A) ધન્વન્તરી શ્રમયોગી કલ્યાણ રથ
(B) શ્રમયોગી કલ્યાણ આરોગ્ય રથ
(C) શ્રમિક આરોગ્ય ધન્વન્તરી રથ
(D) ધન્વન્તરી આરોગ્ય રથ

98. ગુજરાતી ભાષાનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા તેમજ ભાષામાં પોતાના સંશોધન દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્યને લોકપ્રિય બનાવનાર સાહિત્યકારને 'રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક' દ્વારા પુરસ્કૃત કરવામાં આવે છે. આ એવોર્ડ કઈ સંસ્થા દ્વારા એનાયત કરવામાં આવે છે?

( A) ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ 
(B) ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી
(C) ગુજરાત વિદ્યાસભા
(D) ગુજરાત સાહિત્ય સભા

99. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જીવદયા ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ કામગીરી કરતી સંસ્થા / વ્યક્તિને રૂા.1.00 લાખનો રોકડ પુરસ્કાર આપી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. આ યોજનાનું નામ જણાવો. 

(A) મહાવીર જીવદયા એવોર્ડ
(B) મહાવીર સ્વામી પુરસ્કાર યોજના
(C) મહાવીર સ્વામી જીવદયા એવોર્ડ
(D) મહાવીર એવોર્ડ

100. બે ટ્રેઈનની લંબાઈ 185 મીટર અને 215 મીટર છે. તેઓની ઝડપ અનુક્રમે 50 કિ.મી./ક. અને 40 કિ.મી./ક. છે. બન્ને ટ્રેન વિરુદ્ધ દિશામાં સમાંતર લાઈન પર દોડે છે, તો કેટલા સમયમાં એકબીજાને પસાર કરશે? 

(A) 12 સેકન્ડ
(B) 15 સેકન્ડ
(C) 16 સેકન્ડ
(D) 1 મીનીટ

For More Detail Contact Us And Follow On Study For Buddies

Thank You

Saturday, March 23, 2024

Define Marketing Research? Explain Features/Aspects of M.R. (Marketing Research)

March 23, 2024 0
Define Marketing Research? Explain Features/Aspects of M.R. (Marketing Research)
T.Y. B.COM
SEMESTER 6

MARKETING RESEARCH (MR)

Define Marketing Research? 
Explain Features/Aspects of M.R. (Marketing Research)

Ans: Definitions:-

(1) American Marketing Association: "Marketing Research is the function that links the consumer, customer and public to the marketer through information."

(2) Scientific definition: Marketing Research is

  The systematic and objective identification, collection, analysis, dissemination and use of information.

  • For the purpose of improving decision making

  • Related to the identification & solution of problems and opportunities in marketing.

Aspects/Features of Marketing Research

Following are the various features / aspects of the above definition of marketing research.

(1) Marketing Research is a systematic process. It requires systematic planning in all stages of marketing research process.

(2) It uses scientific methods in collection of data as well as analysis of data.

(3) It provides accurate information and shows true state of affairs.

(4) It is conducted impartially. I.e. it should be free from personal and political bias of researcher or the management.

(5) It involves identification, collection, analysis, dissemination and use of information.

(6) It provides findings, implications and recommendations in such a format (Report) that such information can be directly used in marketing decision making and action. It satisfies the motto of marketing research i.e. "Find it and tell it like it is."


For More Detail Contact Us And Follow On Study For Buddies

Thank You

Saturday, March 16, 2024

Junior Clerk Question Paper (09-04-2023) / Previous Year Question Paper With Solution

March 16, 2024 0
Junior Clerk Question Paper (09-04-2023) / Previous Year Question Paper With Solution
JUNIOR CLERK QUESTION PAPER (09-04-2023)
PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER WITH SOLUTION
Gujarati1. જુદા પડતા વાક્યનો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ખોટું બોલ મા.
(B) મને સાંભરે મા.
(C) રાધાકૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા રે.
(D) અસત્યને પંથે જજે મા.

2. ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ કોણ છે?

(A) ન્યાયમૂર્તિ દીપક મિશ્રા
(B) ન્યાયમૂર્તિ અરુણ મિશ્રા
(C) ન્યાયમૂર્તિ ડી. વાય. ચંદ્રચૂડ
(D) ન્યાયમૂર્તિ તરુણ ગોગોઈ

3. રાજા અને વંશ વિષે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લો:

   

ઉપરના જોડકાં પૈકી કયાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 1, 2 અને 4
(C) ફક્ત 1 અને 2
(D) 1, 2, 3 અને 4

4. પંચાયતી રાજ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણી દર પાંચ વર્ષે કરવામાં આવે છે.
(2) કોઈ પંચાયતી રાજ સંસ્થાનું તેની નિયત મુદ્દત પૂર્ણ થવાના બે વર્ષ પહેલાં વિસર્જન કરવામાં આવે તો વિસર્જનની તારીખથી છ માસની અંદર ચૂંટણી કરવી ફરજિયાત છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું/ કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફ્ક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

5. રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નર કોણ છે?
 
(A) શક્તિકાન્તા દાસ
(B) વિરલ ઉપાધ્યાય
(C) ઊર્જિત પટેલ
(D) રઘુરામ રાજન

6. ગુજરાત બજેટ 2023-24 બાબતે નીચેનાં વિધાનો ચકાસો.

(1) આ બજેટમાં આદિજાતિઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે ‘મુખ્યમંત્રી આદિમ જાતિ સર્વાંગી ઉત્કપં યોજના'ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 
(2) આ બજેટમાં બાંધકામ કામદારોના કલ્યાણ માટે 'મુખ્યમંત્રી શ્રમિક બસેરા યોજના' જેવી નવી યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 
(3) આ બજેટમાં PMJAY-MA હેઠળ પરિવાર દીઠ વાર્ષિક વીમા કવચ મર્યાદા 5,00,000 થી વધારીને 10,00,000 કરવાની જાહેરાત થઈ છે. 
(4) આ બજેટમાં નાણામંત્રીએ ગુજરાતનાં કુલ વીજઉત્પાદનમાં રિન્યુએબલ એનર્જીનું યોગદાન વધારીને 42% કરવાની જાહેરાત કરી છે. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 3 અને 4
(C) ફક્ત 1 અને 2
(D) 1, 2, 3 અને 4

7. એક વેપારી ₹50,000 ની વસ્તુ 10 ટકા નફો કરી અને ₹1 લાખની વસ્તુ 4 ટકા ખોટ કરીને વેચે છે, તો તેને.

(A) 0.67 ટકા નફો થશે
(B) 0.87 ટકા નફો થશે
(C) 0.67 ટકા ખોટ થશે 
(D) 0.87 ટકા ખોટ થશે

Solution : 

(નફો) = Rs.50,000*10%
         = Rs.5,000

(ખોટ) = Rs.1,00,000*4%
          = Rs.4,000

એટલે     + 5000 (નફો) 
              - 4000 (ખોટ)
            ---------------
            + 1,0000 (નફો)

હવે, 50,000 ની અને 1 લાખ ની વસ્તુ લીધી એટલે ટોટલ 1,50,000 ની વસ્તુ લીધી. 
અને 1,50,000 ઉપર 1000 નો આપણાને નફો થયો.
તો % માં કેટલો થાય?

= 1,000*100/1,50,000
= 0.67 ટકા નફો થશે

8. Why __________ Abha live in the orphanage?

(A) is
(B) do
(C) has
(D) did

9. He __________ a small creeper at the foot of the tree.

(A) see
(B) show
(C) notice
(D) noticed

10. જોડણીનો અયોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ડોશી, બચાઉ
(B) ડોસી, બચાવ
(C) ફુલ, સૂરાવલિ
(D) ફુલ, ફુલ્લ

11. નીચે આપેલા સ્વર અને વ્યંજન માટે ક્રમની રીતે અયોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો

(A) ત થ દ ધ
(B) ફ બ ભ મ
(C) ડ ઢ ણ ત
(D) ઉ ઊ એ ઓ

12. વર્ષ 2022ની શાંધાઈ કો-ઓપરેટિવ ઓર્ગેનાઇજેશનની શિખર બેઠક કયાં શહેરમાં યોજવામાં આવી હતી ?

(A) સમરકંદ
(B) નવી દિલ્હી
(C) શાંઘાઈ
(D) દુશાનબે

13. જોડકાં જોડો.


સાંધાનો પ્રકાર શરીરના કયા ભાગમાં આવેલ છે તેને જોડતાં નીચેના જવાબો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

(A) 1 - ઘ, 2 - ક, 3 - ખ, 4 - ગ 
(B) 1 - ક, 2 - ખ, 3 - ઘ, 4 - ગ 
(C) 1 - ક, 2 - ઘ, 3 - ખ, 4 - ગ 
(D) 1 - ખ, 2 - ગ, 3 - ઘ, 4 - ક 

14. જોડકાં જોડો.


મૂળભૂત અધિકારો અને તેના અનુચ્છેદને જોડતાં નીચેનાં જવાબો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

(A) 1 - ઘ, 2 - ક, 3 - ખ, 4 - ગ 
(B) 1 - ક, 2 - ખ, 3 - ઘ, 4 - ગ 
(C) 1 - ક, 2 - ઘ, 3 - ખ, 4 - ગ 
(D) 1 - ક, 2 - ઘ, 3 - ગ, 4 - ખ 

15. સર્વોચ્ચ અદાલતે તાજેતરમાં આપેલ ચુકાદા મુજબ ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણુક કોની ભલામણથી કરવાની થાય છે?

(A) મંત્રી મંડળ
(B) વડાપ્રધાન, વિરોધ પક્ષના નેતા અને કાયદા પ્રધાનની બનેલી સમિતિ
(C) વડાપ્રધાન, વિરોધ પક્ષના નેતા અને ગૃહ પ્રધાનની બનેલી સમિતિ
(D) વડાપ્રધાન, વિરોધ પક્ષના નેતા અને સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની બનેલી સમિતિ

16. વિટામિન તથા ખનીજ ઘટકની ત્રુટિને કારણે થતાં રોગો / વિકૃતિ અંગે જોડકા જોડો. 

વિટામિન તથા ખનીજ ઘટકની ત્રુટિને કારણે થતાં રોગો/ વિકૃતિને જોડતાં નીચેનાં જવાબો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.


(A) 1 - ઘ, 2 - ક, 3 - ગ, 4 - ખ
(B) 1 - ઘ, 2 - ગ, 3 - ક, 4 - ખ 
(C) 1 - ઘ, 2 - ક, 3 - ખ, 4 - ગ 
(D) 1 - ક, 2 - ઘ, 3 - ખ, 4 - ગ 

17. 100 વિધાર્થીઓના સરેરાશ ગુણ 40 છે. પાછળથી ખબર પડી કે એક વિધાર્થીના ગુણ 63 હતા, પરંતુ ભૂલથી 83 ધ્યાને લેવામાં આવ્યા હતા તો સાચા સરેરાશ ગુણ કેટલા હશે? 

(A) 39
(B) 39.5
(C) 39.7
(D) 39.8

18. The tourist were __________ to see the beautiful lake.

(A) amazing
(B) amazed
(C) too amaze
(D) to amaze

19. "Don't you _________?," replied the wise bird.

(A) saw
(B) see
(C) has seen
(D) to see

20. નીચે આપેલાં ઉદાહરણોમાં જુદા પડતાં ઉદાહરણના અલંકારનો પ્રકાર જણાવો.

1. કતારગામની પાપડી જેવી આંખ્યું આ અણીયાળી
2. તું વલસાડી હાફુસ જેવી .. ચોરવાડની કેસર કેરી
3. જીભ તારી મરચું ગોંડલ શી બોલે તીખું તમતમ
4. તું ગરમ મસાલેદાર ખાટીમીઠી વાનગી

(A) રૂપક
(B) સજીવારોપણ
(C) ઉત્પ્રેક્ષા
(D) ઉપમા

21. જુદા પડતા રૂઢિપ્રયોગનો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) પેટ પાટણ જવું
(B) પેટ દાબીને રહેવું
(C) પેટમાં આગ ઊઠવી
(D) પેટ પેટલાદ જવું

22. ઉત્તરથી દક્ષિણ તરફ જતાં નીચેની પૈકી પર્વતમાળાનો કયો ક્રમ સાચો છે?

(A) સહ્યાદ્રી, શિવાલિક, વિંધ્યાચલ, અરવલ્લી
(B) અરવલ્લી, વિધ્યાચલ, સહ્યાદ્રી, શિવાલિક
(C) વિધ્યાચલ, અરવલ્લી, સહ્યાદ્રી, શિવાલિક
(D) શિવાલિક, અરવલ્લી, વિંધ્યાચલ, સહ્યાદ્રી

23. 1857ના વિપ્લવ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો.

(1) વિપ્લવની શરૂઆત 10 મે 1857ના રોજ મેરઠથી થઈ.
(2) મેરઠમાં વિપ્લવ ફાટી નીકળ્યો તે પૂર્વે બરાકપૂરમાં મંગલ પાંડે શહિદ થયા હતા. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

24. ભારતીય સંસદીય પ્રણાલી અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

1. મંત્રીમંડળ વિરૂદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ માત્ર લોકસભામાં પસાર થઈ શકે.
2. રાષ્ટ્રપતિ રાજયસભાના સભ્ય હોવા જોઈએ.
3. વડાપ્રધાન લોકસભાના સભ્ય હોવા જોઈએ.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2 અને 3
(C) ફક્ત 1 અને 3
(D) 1, 2 અને 3

25. ભારતમાં કુદરતી વાયુ અને ખનીજ તેલ કયાં કયાં રાજ્યોમાં મળે છે?

1. ગુજરાત
2. આસામ
3. મહારાષ્ટ્ર
4. આંધ્ર પ્રદેશ

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

26. પર્યાવરણને બચાવવાના હેતુ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયત્નો સંબંધિત નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

1. બોન સંમેલન વન્ય પ્રાણીઓની સ્થળાંતરિત પ્રજાતિઓના સંરક્ષણ પરત્વેનું સંમેલન છે.
2. સ્ટોકહોમ સંમેલન સતત કાર્બનિક પ્રદૂષકો (Persistent Organic Pollutants) પરત્વેનું સંમેલન છે.
3. મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોટોકોલ છે.
4. ક્યોટો પ્રોટોકોલ ઓઝોન સ્તરને ક્ષીણ કરનારા પદાર્થો પરત્વે આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ પ્રોટોકોલ છે. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 3 અને 4
(C) ફક્ત 1 અને 2
(D) 1, 2, 3 અને 4

27. એક વર્ગમાં 20 છોકરા અને 30 છોકરીઓ ભણે છે. છોકરાઓની સરેરાશ ઊંચાઈ 150 સેન્ટીમીટર તથા છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ 145 સેન્ટીમીટર છે. આખા વર્ગનાં છોકરા - છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ કેટલી હશે? 

(A) 147
(B) 147.5
(C) 148
(D) 148.5

Solution : 

20 - છોકરા
30 - છોકરીઓ
150 - છોકરાઓની સરેરાશ ઊંચાઈ
145 - છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ

20         :          30 (જીરો જીરો સામસામે ઉડી ગયા)
2           :          3

20 છોકરા અને 150 છોકરાઓની સરેરાશ ઊંચાઈ
(20*150) = 3,000

30 છોકરીઓ અને 145 છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ
(30*145) = 4350

ટોટલ 3000+4350 = 7350

હવે, ટોટલ છોકરા અને છોકરીનો સરવાળો
(20 + 30) = 50

7350/50 = 147

Solution number 2 : 

છોકરા અને છોકરીનો સરેરાશ 2 : 3
150 છોકરાઓની સરેરાશ ઊંચાઈ
145 છોકરીઓની સરેરાશ ઊંચાઈ

150 અને 145 બંનેનું એવરેજ જોઈએ તો વચ્ચે કયું પદ મૂકવું?

150 છોકરાઓની ઊંચાઈ : 145 છોકરીઓની ઊંચાઈ

                                 147

છોકરાનો સરેરાશ 2           : છોકરીનો સરેરાશ 3

150 - 147 = 3
147 - 145 = 2 

28. One day, when I was going towards my boat, I was surprised __________ a footprint of a man on the sand.

(A) saw
(B) show
(C) to see
(D) showed

29. How many days would it __________ for the train to reach New Delhi?

(A) took
(B) take
(C) will take
(D) taken

30. સાહિત્યકાર અને તેમની કૃતિઓ વિષે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લો:


ઉપરના જોડકાં પૈકી કયાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 2 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

31. નીચેનાં વિકલ્પોમાંથી કયાં વિકલ્પમાં બધી જોડણી સાચી છે?

(A) નીતિ, જિજીવિષા, કલ્પનાતિત
(B) જૂનું, જુનવાણી, જબરદસ્ત
(C) નહિવત, ભુલ, મિઠાઈ
(D) પ્રાસંગિક, પ્રમાણિક, ભુગોળ

32. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને કારણે આ ભૂક્ષેત્ર સમાચારમાં છે. નીચેનાં પૈકી કયા દેશો યુક્રેનની સરહદે આવેલા છે?

1. બેલારુસ
2. એસ્ટોનિયા
3. પૉલેન્ડ  
4. હંગેરી
5. ફિનલેન્ડ
6. રોમાનિયા

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1, 2, 3 અને 5
(B) ફક્ત 2, 3, 4  અને 5
(C) ફક્ત 1, 3, 4 અને 6
(D) 1, 2, 3, 4, 5 અને 6

33. ગુજરાતનાં સ્થાપત્ય વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) સિદ્ધપુરમાં રુદ્રમહાલય સોલંકી કાળમાં બાંધવામાં આવ્યો હતો.
(2) ધોળકાનું મલાવ તળાવ સોલંકી કાળમાં બાંધવામાં આવ્યું હતું.
(3) મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર સોલંકી કાળમાં બાંધવામાં આવ્યું હતું.
(4) પ્રધુમનસૂરિ નામના જૈન મુનીએ પાલિતાણાના શેત્રુંજય ડુંગર ઉપર જૈન મંદિરો બંધાવ્યા હતાં.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફ્ક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફકત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

34. રાજયપાલની સત્તાઓ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) રાજયપાલ રાજયની વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની નિમણૂક કરે છે.
(2) રાજયપાલ રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષની નિમણૂક કરે છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કર્યું / કયાં વિધાન/વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફકત 1
(B) ફકત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

35. GDP (Nominal Rate) - સકલ ઘરેલુ ઉત્પાદ (સામાન્ય દર) ને આધારે ભારતના વિશ્વમાં સ્થાન અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો: 

(1) GDP (Nominal Rate) - સકલ ઘરેલુ ઉત્પાદ (સામાન્ય દર) ને આધારે અત્યારે ભારતનું સ્થાન વિશ્વમાં પાંચમા ક્રમે છે. 
(2) ભારત આઝાદ થયું ત્યારે GDP (Nominal Rate) - સકલ ઘરેલુ ઉત્પાદ (સામાન્ય દર) ને આધારે તેનું સ્થાન છઠ્ઠા ક્રમે હતું. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફકત 1
(A) ફકત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

36. ગ્રીન હાઇડ્રોજનના સંદર્ભમાં નીચેનાં વિધાનો ચકાસો.

1. કાર્બનની તીવ્રતા ઘટાડવા અને અશ્મિભૂત ઇંધણનો ઉપયોગ ઘટાડવા ભારત સરકારે ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશન માટે 2023-24ના બજેટમાં ફાળવણી કરી છે.
2. 2030 સુધીમાં પાંચ મિલિયન ટન ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઉત્પાદનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું/ કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફકત 1
(A) ફકત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

37. કોલેજના પ્રવાસમાં 40 વિધાર્થીઓ અને 60 વિધાર્થિનીઓ ભાગ લે છે. પ્રવાસનો માથાદીઠ ખર્ચ રૂ.1200 થાય છે. વિદ્યાર્થિનીઓને ખર્ચમાં 40% છૂટ આપવાનો અને છૂટનો ખર્ચ વિધાર્થીઓ વચ્ચે સરખે ભાગે વહેંચી લેવાનો હોય તો દરેક વિદ્યાર્થીએ કેટલો ખર્ચ ચૂકવવાનો થાય?

(A) રૂ. 1700
(B) રૂ. 1850
(C) રૂ. 1920
(D) રૂ. 1950

38. The old lady __________ I met in your house is my neighbour.

(A) who
(B) whose
(C) whom
(D) see

39. How do you think the ant felt on __________ a leaf?

(A) wet
(B) dry
(C) finding
(D) see

40. 'ક્ષુતૃપા' શબ્દ માટે સંધિવિગ્રહનો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

(A) ક્ષુ + તૃષા
(B) ક્ષુધા + તૃષા
(C) ક્ષુધ + તૃષા
(D) क्षुઘ્+ તૃષા

41. 'કેલિડોસ્કોપ' નામની પ્રસિદ્ધ કટાર તથા આ જ નામની પુસ્તકશ્રેણીના તાજેતરમાં અવસાન પામેલા લેખકનું નામ જણાવો.

(A) ભગવતીકુમાર શર્મા
(B) ભૂપત વડોદરિયા
(C) મોહમ્મદ માંકડ
(D) ઉમાશંકર જોશી 

42. ગુજરાત પોલીસની ઈ-એફઆઈઆર સેવા અંગે નીચેનાં વિદ્યાનો ધ્યાને લો:

(1) આ સેવા હેઠળ કોઈ પણ ગુનાની એફઆઈઆર ઓન લાઇન દાખલ કરી શકાય છે.
(2) આ સેવા હેઠળ તમામ પ્રકારના ચોરીના ગુનાની એફઆઈઆર ઓન લાઇન દાખલ કરી શકાય છે. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું /કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફકત 1
(A) ફકત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

43. ગુજરાતનાં ઇતિહાસ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરી હતી.
(2) પાટણની રાણીની વાવ મીનળદેવીએ બંધાવેલ હતી.
(3) જૂનાગઢના શાસક રા' ખેંગારની દીકરી ઉદયમતીનાં લગ્ન ભીમદેવ પહેલા સાથે થયાં હતાં.
(4) મૂળરાજ સોલંકીએ ‘સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન' ગ્રંથની રચના કરાવી હતી. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1 અને 2
(B) ફક્ત 2 અને 3
(C) ફક્ત 2 અને 4
(D) ફક્ત 1 અને 3

44. સંસ્થા અને સ્થાપક વિષે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લોઃ


ઉપરના જોડકાં પૈકી ક્યાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

45. જોડકાં જોડો.


બંધારણનો ભાગ અને તેમાં સમાવિષ્ટ બાબતને જોડતાં નીચેનાં જવાબો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

A. 1 - ઘ, 2 - ગ, 3 - ખ, 4 - ક 
B. 1 - ક, 2 - ખ, 3 - ગ, 4 - ઘ
C. 1 - ક, 2 - ઘ, 3 - ખ, 4 - ગ
D. 1 - ક, 2 - ગ, 3 - ખ, 4 - ઘ

46. જોડકાં જોડો.


પુસ્તકાલય અને તે જે જિલ્લામાં આવેલ છે તેને જોડતાં નીચેનાં જવાબો પૈકી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

A. 1 - ખ, 2 - ગ, 3 - ઘ, 4 - ક 
B. 1 - ગ, 2 - ખ, 3 - ઘ, 4 - ક
C. 1 - ખ, 2 - ગ, 3 - ક, 4 - ઘ
D. 1 - ગ, 2 - ખ, 3 - ક, 4 - ઘ

47. એક ખેડૂતને પોતાના પિતાની 100 વિઘા જમીનમાંથી પાંચ ભાઈઓ-બહેનો વચ્ચે સરખા ભાગે વહેંચણી થતાં તેના ભાગની જમીન મળી ત્યાર બાદ તેણે 4 વિઘા જમીન નવી ખરીદી, ત્યાર બાદ તેની પાસેની કુલ જમીન પૈકી 2/3 જમીન તેણે તેના સંતાનોને આપી દીધી તો તેની પાસે કેટલી જમીન બાકી રહેશે?

(A) 8 વિઘા 
(B) 12 વિઘા
(C) 16 વિઘા
(D) 24 વિઘા

Solution

ખેડૂતોના ભાગમાં 20 વિઘા જમીન આવે.
ખેડૂતે 4 વિઘા નવી જમીન ખરીદી.
એટલે ખેડૂત પાસે 24 વિઘા જમીન થઈ.
2/3 જમીન તેણે તેના સંતાનોને આપી દીધી.

= 24 * 2 / 3
= 48 / 3
= 16 વિઘા (જમીન તેણે તેના સંતાનોને આપી દીધી)
= (24-16) 
= 8 વિઘા (ખેડૂત પાસે 8 વિઘા જમીન બાકી રહેશે).

48. When I came to my cave, I ran inside it, as if I was __________.

(A) chased
(B) being chased
(C) be chased
(D) having chased

49. They were all __________ the same way and all of them __________ beards of various shapes and colours. 

(A) dress, have
(B) dressed, have
(C) dress, had
(D) dressed, had

50. 'હતો નરસિંહ, હતી મીરાં, ખરા ઈલ્મી, ખરાં શુરાં' - આ ઉક્તિ કોની છે?

(A) કાન્ત
(B) મણિલાલ દ્વિવેદી
(C) કલાપી
(D) આનંદશંકર ધ્રુવ

51. કહેવતો માટે જુદો પડતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) કડવું ઓસડ મા જ પાપ - પારકી મા જ કાન વીંધે
(B) હાથના કર્યા હૈયે વાગે -ખાડો ખોદે તે પડે
(C) વગ ત્યાં પગ – વાડ વિના ઘેલો ના ચડે
(D) બોલ્યું વાયરે જાય, લખ્યું લેખે થાય - લખાણું એ વંચાણું

52. નીચેના પૈકી કયાં ભારતીય ખેલાડીઓએ ઓલિમ્પિક રમતોમાં ચંદ્રક/ચંદ્રકો જીત્યો/જીત્યા છે?

1. પી. ટી. ઉષા
2. સાઇના નેહવાલ
3. પી. વી. સિંધુ
4. મીરાંબાઈ ચાનુ
5. નીરજ ચોપરા
6. મેરી કોમ

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) માત્ર 1, 2, 4, 5 અને 6
(B) માત્ર 2, 3, 4, 5 અને 6
(C) માત્ર 2, 3, 5 અને 6 
(D) 1, 2, 3, 4, 5 અને 6

53. જૈન ધર્મ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યને કારણે જૈન ધર્મનો પ્રસાર કણર્ણાટકમાં થયો.
(2) મગધના રાજા અશોકને કારણે જૈન ધર્મનો પ્રસાર રાજસ્થાનમાં થયો.
(3) કલિંગના રાજા ખારવેલને કારણે, જૈન ધર્મનો પ્રસાર ઓડિશામાં થયો.
(4) પાટલીપુત્રમાં જૈન ધર્મ પરિષદ યોજાઇ હતી.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 1, 2 અને 3
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

54. પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) બંધારણના નવમા ભાગની જોગવાઇઓ બંધારણની છઠ્ઠી અનુસૂચિમાં દર્શાવેલ રાજ્યોને લાગુ પડતી નથી. 
(2) પંચાયતી રાજ સંસ્થાનું પાંચ વર્ષ પહેલાં વિસર્જન કરવામાં આવેલ હોય અને તેનો સમયગાળો પુરો થવામાં 6 માસથી ઓછો સમય બાકી હોય તો તેની ચૂંટણી કરવી ફરજિયાત છે. 

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચો છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહી

55. ગુજરાતના ઐતિહાસિક સ્થળો અને તે કયાં જિલ્લામાં આવેલા છે તે વિષે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લો:


ઉપરના જોડકાં પૈકી કયાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 2 અને 4
(D) ફક્ત 1, 2 અને 5

56. ISFR- 2021ના અહેવાલ મુજબ નીચેનાં રાજ્યોને વન આવરણ વિસ્તારના ફલ ક્ષેત્રકળ સંદર્ભમાં ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવો.

(A) મધ્ય પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, મહારાષ્ટ્ર.
(B) અરુણાચલ પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા.
(C) મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, છત્તીસગઢ, અરુણાચલ પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ.
(D) છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, મધ્ય પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ.

57. હીરાના એક વેપારી પાસે સરખી કિંમતના 500 હીરા છે. આ હીરાની કુલ કિંમત ₹5 કરોડ છે. જો તેમાંથી ₹50 લાખના હીરાની ચોરી થઈ જાય તો, તે વેપારી પાસે કેટલા હીરા બાકી રહેશે?

(A) 450
(B) 425
(C) 400
(D) 350

Solution : 

5,00,00,000 માંથી એક 0 હું કાઢી નાખું તો 10 ટકા કહેવાય.
હવે, મેં એક ઝીરો કાઢી નાખ્યો એટલે હવે 50 લાખ થઈ ગયા.
એનો મતલબ દસ ટકા હીરા ચોરી થઈ ગયા કહેવાય.
500 હીરા હતા એના 10 ટકા 50 થાય.
હવે 500 હીરામાંથી 50 હીરા ચોરી થઈ ગયા એટલે 450 હીરા બાકી રહેશે.

58. In the morning the hunter came to the tree and _________.

(A) climbing up
(B) climb up
(C) to climb up
(D) started climbing up

59. The words in the sentence below are jumbled.

I went the towards footprint large.
Rearrange the words to make a meaningful sentence and choose the correct answer from below where the words are in order.

(A) I large went towards the footprint.
(B) I went the footprint towards large.
(C) I went towards the large footprint.
(D) I went the large footprint towards.

60. કાવ્યપંક્તિ અને કવિ વિષે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લો: 


ઉપરના જોડકાં પૈકી કયાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 2 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

61. 'આગળ અગવાડું ને પાછળ પછવાડું' આ કહેવતનો સાચો અર્થ પસંદ કરો.

(A) આગળ દુ:ખ હશે તો પછી સુખ આવશે
(B) આગળ પાછળ એકનું એક
(C) આજે અહીં તો કાલે ત્યાં
(D) નવું નવ દિવસ

62. નીચેના પૈકી કયા દેશોમાં ભારતીય ઉપખંડના મૂળની વ્યક્તિ વડાપ્રધાન અથવા નાયબ વડાપ્રધાનના હોદ્દા ઉપર ફરજ બજાવે છે? 

1. યુ. એસ. એ.
2. યુનાઇટેડ કિંગડમ
3. આયરલેન્ડ
4. નેધરલેન્ડ

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1 અને 2
(B) ફક્ત 2 અને 3
(C) ફક્ત 3 અને 4
(D) ફક્ત 1, 2 અને 3

63. સિંધુ સંસ્કૃતિ વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) સિંધુ સંસ્કૃતિનું બંદર ધોળાવીરા ગુજરાતમાં આવેલું છે.
(2) સિંધુ સંસ્કૃતિનું મથક કાલિબંગન રાજસ્થાનમાં આવેલું છે.
(3) મોહે- જો- દડોમાંથી પુરોહિતનું શિલ્પ મળી આવેલું છે.
(4) કાંસ્ય નર્તકીનું શિલ્પ હરપ્પામાંથી મળી આવેલું છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2 અને 3
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

64. પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓની ચૂંટણી અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) આ સંસ્થાઓની ચૂંટણી રાજય ચૂંટણીપંચ દ્વારા યોજવામાં આવે છે.
(2) રાજય ચૂંટણીપંચ ભારતના ચૂંટણીપંચના તાબા હેઠળ કામ કરે છે.
ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે??

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

65. અર્થતંત્ર વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા વ્યાજના દરો વધારવાથી ફુગાવો વધી શકે.
(2) કોવિડ જેવી મહામારીને કારણે ઉત્પાદન ઘટે તો ફુગાવો વધી શકે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

66. GST કાઉન્સિલના સંદર્ભમાં નીચેનાં પૈકી ક્યાં વિધાનો સાચાં છે?

1. GST કાઉન્સિલ એક વૈધાનિક સંસ્થા છે.
2. GST કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ તરીકે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી હોય છે.
3. GST કાઉન્સિલની તમામ ભલામણો રાજય સરકારો તથા કેન્દ્ર સરકાર માટે બંધનકર્તા છે.
4. રાજય સરકાર દ્વારા અધિકૃત કોઈ પણ મંત્રી GST કાઉન્સિલના સભ્ય હોઈ શકે છે. ઉપરના વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2 અને 4
(C) ફક્ત 1, 2 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

67. 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે 720 કિલોમીટર અંતર કાપતાં કેટલો સમય લાગે?

(A) 36 કલાક
(B) 26 કલાક
(C) 16 કલાક
(D) 10 કલાક

68. Where is the child _________ parents have come to school?

(A) who
(B) whose
(C) whom
(D) which

69. She pushed off a leaf and let it _________ down.

(A) glide
(B) glided
(C) will glide
(D) glode

70. નીચે આપેલાં વિધાનો વિષે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. એક ઉત્તમ ગ્રંથ જ હારી ગયેલાં સ્ત્રી-પુરુષોને બેઠાં થવાનાં આંતરિક નિમિત્તો સંપડાવે છે.
2. એક ઉત્તમ ગ્રંથ જ હારી ગયેલા સ્ત્રી-પુરુષોને બેઠાં થવાના આંતરિક નિમિત્તો સંપડાવે છે.
3. મારાં સ્વર્ગસ્થ મિત્રોમાં મનુબહેન મને ઘણા ગમતા હતા કેમકે બીજા લોકોનાં સુખદુઃખ તે જાણી લેતાં હતાં.
4. મારાં સ્વર્ગસ્થ મિત્રોમાં મનુબહેન મને ઘણાં ગમતાં હતાં કેમકે બીજા લોકોનાં સુખદુ:ખ તે જાણી લેતાં હતાં.

(A) વિધાન 1 અને 3 સાચાં છે
(B) વિધાન 1 અને 4 સાચાં છે
(C) વિધાન 2 અને 4 સાચાં છે
(D) વિધાન 2 અને 3 સાચાં છે

71. નીચેના પૈકી શુદ્ધ વાક્યનો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ગાડીમાં અનાજ ભરાય રહ્યું હતું.
(B) વિધાર્થીનું એકમાત્ર લક્ષ્ય હોય છે – ઉત્તમ અભ્યાસ.
(C) તમે મા સારું કામ તો સારુ કરો.
(D) મારે હૈયે શું આનંદ ઉમટયો છે!

72. નીચેનાં દેશો પૈકી કયા દેશોનો સમાવેશ જી-20 દેશોમાં થાય છે?

1. ફ્રાંસ 
2. ભારત
3. ચીન
4. રશિયા
5. દક્ષિણ કોરિયા
6. દક્ષિણ આફ્રિકા

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1, 2, 3 અને 4
(B) ફક્ત 1, 3, 5 અને 6
(C) ફક્ત 1, 2, 4, 5 અને 6
(D) 1, 2, 3, 4, 5 અને 6

73. મહાત્મા ગાંધીની આત્મકથા 'સત્યના પ્રયોગો' નો અંગ્રેજી અનુવાદ કોણે કર્યો હતો ?

(A) જવાહરલાલ નેહરુ
(B) સરદાર પટેલ
(C) મહાદેવભાઇ દેસાઇ
(D) ભુલાભાઈ દેસાઇ

74. રાષ્ટ્રીય પંચાયતી રાજ દિવસ કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે?

(A) 21 ફેબ્રુઆરી
(B) 21 એપ્રિલ
(C) 21 જૂન
(D) 24 એપ્રિલ

75. આર્થિક સર્વેક્ષણ કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે?

(A) નાણાં પ્રધાન
(B) નાણાં સચિવ
(C) નાણાં સલાહકાર
(D) નીતિ આયોગના અધ્યક્ષ

76. ગ્રહોની સંખ્યા ગણવા ક્યાં એમનો ઉપયોગ થાય છે? 

(A) મીટર
(B) કિલોમીટર
(C) પ્રકાશવર્ષ
(D) ઉપરમાંથી એક પણ નહીં

77. 15 વ્યક્તિના જૂથમાં 7 વ્યક્તિ ગુજરાતી વાંચી શકે છે અને 8 વ્યક્તિ મરાઠી વાંચી શકે છે, જયારે 3 વ્યક્તિ બંનેમાંથી એક પણ ભાષા વાંચી શકતી નથી તો કેટલી વ્યક્તિ બંને પૈકી કોઈ એક જ ભાષા વાંચી શકતી હશે?

(A) 3
(B) 6
(C) 9
(D) 127 વ્યક્તિ ગુજરાતી વાંચી શકે છે.
8 વ્યક્તિ મરાઠી વાંચી શકે છે.
ટોટલ ગુજરાતી અને મરાઠી 15 વ્યક્તિ છે.
જયારે 3 વ્યક્તિ બંનેમાંથી એક પણ ભાષા વાંચી શકતી નથી.
એટલે 15 માંથી 3 નીકળી ગયા એટલે 12 બાકી રહ્યા.

કોઈ એક જ ભાષા વાંચી શકતી હોય તેવા કેટલા વ્યક્તિ છે?

ગુજરાતી - 4
મરાઠી - 5

એટલે 4 + 5 = 9

ટોટલ 9 વ્યક્તિ એક જ ભાષા વાંચી શકે છે.

78. Shh! The baby is __________ Don't make sound, or she will _________.

(A) sleep, wake up
(B) sleeping, wake up
(C) to sleep, wake up
(D) sleeping, waking up

79. What happened when you _________ do as they asked you to do?

(A) didn't
(B) doesn't
(C) does not
(D) have

80. માત્ર દ્વિગુ સમાસ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) બેચાર, નવરાત્રી, પંચાંગ
(B) સપ્તાહ, ચતુરંગ, ચતુરાઈ
(C) ત્રિલોક, પંચબાણ, પંચાશ
(D) ષડંગ, સમાદ્રિ, દ્વિગુણ

81. નીચેના પૈકી ‘વિજીત' શબ્દનો / ના સમાનાર્થી શબ્દ / શબ્દો કયો / કયા છે?

1. જિતાયેલું
2. હારેલું
3. વીજળી
4. દામિની

નીચેનાં વિકલ્પમાંથી પસંદ કરો.

(A) માત્ર 1
(B) માત્ર 1 અને 2
(C) માત્ર 2 અને 4
(D) માત્ર 3 અને 4

82. JNNURM યોજના નીચેના પૈકી શાને સંબંધિત છે?

(A) શહેરી રોજગાર
(B) ઔધોગિક
(C) ગ્રામીણ રોજગાર 
(D) શહેરી આંતર માળખું

83. રાજા રામમોહન રાય વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) તેઓએ 'આત્મીય સભા'ની સ્થાપના કરી હતી.
(2) તેઓએ મૂર્તિપૂજાનો વિરોધ કર્યો હતો.
(3) તેઓએ હિન્દુ ધર્મનો ખ્રિસ્તી મિશનરીઓની ટીકાઓ સામે બચાવ કર્યો હતો.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 1 અને 2
(C) ફક્ત 2
(D) 1, 2 અને 3

84. ભારતના રાષ્ટ્રપતિની સત્તાઓ અંગે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો.

1. તેઓ રાજયપાલની નિમણૂક કરે છે.
2. તેઓ સેનાની ત્રણે પાંખના વડા છે
3. તેઓ લોકસભાના સ્પીકરની નિમણૂક કરે છે.
4. તેઓ સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની નિમણૂક કરે છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 1, 3 અને 4
(C) ફક્ત 2, 3 અને 4
(D) ફક્ત 1, 2 અને 4

85. શહેરો અને તેમાંથી / તેની પાસેથી પસાર થતી નદીઓ વિશે નીચેનાં જોડકાં ધ્યાને લોઃઉપરના જોડકાં પૈકી કયાં જોડકાં સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

86. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પર્યાવરણ કાર્યક્રમ (UNEP)ના નેજા હેઠળ સ્થળાંતરિત પ્રજાતિઓના સંરક્ષણ (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals)ની પર્યાવરણલક્ષી સંધિ પરની 13મી કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીઝ (COP) નું આયોજન નીચેનાં પૈકી ક્યા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું હતું?

(A) ગાંધીનગર
(B) ગ્લાસગો
(C) પેરિસ
(D) બોન

87. એક ગામની કુલ વસ્તી 1200 છે. સ્ત્રી અને પુરુષનું પ્રમાણ 5:3 હોય તો સ્ત્રીઓની સંખ્યા કેટલી?

(A) 350
(B) 450
(C) 550
(D) 750

Solution : 

ગામની કુલ વસ્તી 1200
સ્ત્રીનું પ્રમાણ 5
પુરુષનું પ્રમાણ 3

= 1200 * 5/8
= 750

88. One day the mother-in-law of a Santhal bridegroom _________ a special dish for him when he visited her.

(A) cook
(B) cooked
(C) cooking
(D) will cook

89. What __________ the dotted line on the map show?

(A) does
(B) do 
(C) is
(D) was

90. "મોહે પનઘટ પર નંદલાલ છેડ ગયો રે” પ્રસિદ્ધ ગીતના કવિ કોણ છે?

(A) રઘુનાથ બ્રહભટ્ટ
(B) નરસિંહ મહેતા
(C) દયારામ
(D) હરીન્દ્ર દવે

91. કહેવતો માટે જુદો પડતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) બહુ ડાહ્યો બહુ ખરડાય – ચેતતા નર સદા સુખી
(B) ખાધું ખભે આવે – ભૂખ્યું એને કાંઇ ન દુ:ખ્યું
(C) ઝાઝી સુયાણીએ વેતર વંઠે – એક હાથે તાળી ન પડે
(D) અતિ લોભ તે પાપનું મૂળ – લોભે લક્ષણ જાય

92. 2022માં રમાયેલ 36મો રાષ્ટ્રીય રમતોત્સવ નીચેનાં પૈકી કયાં શહેરોમાં યોજવામાં આવ્યો હતો?

1. ગાંધીનગર
2. સુરત
3. જામનગર
4. ભાવનગર

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 1, 2 અને 4
(C) ફક્ત 2, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

93. ભારતીય શિલ્પ, સ્થાપત્ય તથા ચિત્રકળા વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) ખજુરાહોમાં કંદારીયા મહાદેવ મંદિર આવેલ છે.
(2) પદ્મપાણિનું ચિત્ર અજંતાની ગુફાઓમાં આવેલ છે.
(3) કૈલાશ મંદિર ઇલોરામાં આવેલ છે.
(4) રથ મંદિરો મહાબલિપુરમમાં આવેલ છે.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 2 અને 3
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

94. નીચેનાં પૈકી શાની ચૂંટણી દર પાંચ વર્ષે કરવામાં આવે છે?

1. લોકસભા
2. રાજયસભા
3. વિધાનસભા
4. સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ 

નીચેના પૈકી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

(A) ફક્ત 1, 2 અને 4
(B) ફક્ત 2, 3 અને 4
(C) ફક્ત 1, 3 અને 4
(D) 1, 2, 3 અને 4

95. રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો વિષે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

(1) રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ 1 સાદિયાથી ઘુબરી સુધી.
(2) રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ 2 હલ્દીયાથી અલ્હાબાદ સુધી.

ઉપરના વિધાનો પૈકી કયું / કયાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1
(B) ફક્ત 2
(C) 1 અને 2 બંને
(D) બન્નેમાંથી એક પણ નહીં

96. ગુજરાતની ભૂગોળની બાબતે નીચેનાં વિધાનો ધ્યાને લો:

1. India State of Forest Report - 2021 ના અહેવાલ મુજબ ગુજરાતમાં વૃક્ષ આવરણનું ક્ષેત્રફળ રાજ્યના કુલ ભૌગોલિક વિસ્તારના માત્ર 2.8 ટકા છે.
2. ગુજરાતમાં કુલ 8 કૃષિ આબોહવા ક્ષેત્રો (Agro-climatic Zones) છે.
3. ગુજરાતમાં કુલ પાંચ સિસ્મિક ઝોન છે.
4. રાજ્યના 8 કૃષિ આબોહવા ક્ષેત્રો (Agro-climatic Zones) માં સૌથી વધારે શુષ્ક ક્ષેત્ર (Arid Zone)
સૌરાષ્ટ્રમાં છે. 

ઉપરનાં વિધાનો પૈકી કયાં વિધાનો સાચાં છે?

(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(B) ફક્ત 3 અને 4
(C) ફક્ત 1 અને 2 
(D) 1, 2, 3 અને 4

97. અત્યારે બપોરના 12 વાગીને 30 મિનિટ થઈ હોય તો ત્રણ લાખ ત્રણ હજાર સેકન્ડ પછી કેટલા વાગ્યા હશે?

(A) સાંજના 7 વાગી ને 20 મિનિટ
(B) રાત્રિના 11 વાગી ને 10 મિનિટ
(C) બપોરના 12 વાગી ને 50 મિનિટ
(D) રાત્રીના 12 વાગી ને 40 મિનિટ

Solution :

3,03,000 સેકન્ડ ને આપણે મિનિટમાં ફેરવીશું.
= 3,03,000/60
= 5,050 મિનિટ

હવે 5,050 ને આપણે કલાકમાં ફેરવીશું.
= 5,050 / 60
= 84 કલાક

84 કલાકને હવે આપણે દિવસમાં ફેરવીશું.
= 3 દિવસ 12 કલાક


98. __________ you ever been in trouble like him? Did __________ help you?

(A) was, no one
(B) has, some one
(C) is, some one
(D) have, any one

99. The words in the sentence below are jumbled.

Suddenly he into slipped fell water and Rearrange the words to make a meaningful sentence and choose the correct answer from below where the words are in order.

(A) Suddenly he slipped into water fell and.
(B) Suddenly he into water slipped and fell.
(C) Suddenly he slipped and fell into water.
(D) Suddenly he fell into water slipped and.

100. 'રેવા' ફિલ્મ કઈ નવલકથાને આધારે બનેલી છે?

(A) તત્ત્વમસિ
(B) નમામિ દેવી નર્મદે
(C) પરિક્રમા નર્મદા મૈયાની
(D) જિગર અને અમી

For More Detail Contact Us And Follow On Study For Buddies

Thank You